Republicii 198
Pitesti, Arges
Ion Ionescu de la Brad 65
Sector 1, Bucuresti
0700 000 000
office@azot.ro

Cât costă un echipament?

Context

Echipamentele mecanice reprezintă, de obicei, 30% din investiția totală de capital într-un proiect.

Proiectele cu sumă globală, fixă se concentrează pe costurile de capital, instalare și punere în funcțiune. Cheltuielile care apar după punerea în funcțiune, cum ar fi consumul de energie, întreținerea, timpul de funcționare, consumul de piese de schimb și altele pot să nu primească întotdeauna o atenție egală în selectarea echipamentelor. Ca urmare, este posibil ca utilizatorul final să nu obțină cea mai bună valoare pe durata de viață a instalației.

Compressed Air & Gas Institute (CAGI) a analizat indicatorii de considerat atunci când dorim o evaluare completă a costurilor asociate cu viața echipamentului mecanic, inclusiv modul în care se poate determina ce este cel mai important pentru un anumit proiect. Au luat în considerare inclusiv elementele cum ar fi performanța, fiabilitatea și costurile de întreținere, precum și  flexibilitatea proiectării, capacitatea de extindere și costul de desfășurare a activității.

Materialul CAGI este realizat pe exemplul compresoarelor de aer centrifugale, dar conceptele pot fi aplicate la orice achiziție de echipament de capital.

Costul de achiziție al echipamentului

Primul aspect în evaluarea unei oferte este prețul de achiziție, dar există și alți factori ce pot influența costul total de proprietate. Fiecare dintre acești factori ar trebui luat în considerare atunci când se evaluează ofertele pentru instalații de echipamente noi sau recondiționate, iar furnizorii depun eforturi pentru a oferi cel mai mic cost posibil al ciclului de viață, pe baza capacităților echipamentelor.

Domeniul de aplicare respectă, de obicei, specificațiile clientului. Revizuirea cerințelor privind domeniul de aplicare ar trebui să includă furnizorul, contractantul și clientul – utilizator final, iar din discuții nu ar trebui să lipsească comentariile și excepțiile. Accesoriile cotate, cum ar fi uscătoare, filtre, supape etc. trebuie evaluate și notate valorile nominale ale fiecăruia. 

Impactul diferențelor ar trebui inclus, de asemenea, în evaluare, cum ar fi redundanța, marjele excesive privind capacitatea, puterea sau presiunile de proiectare, materialele de construcție îmbunătățite, designul personalizat față de designul standard al furnizorului și testarea nestandardizată. O analiză atentă a opțiunilor este importantă pentru a selecta un sistem eficient și fiabil. Excesul sau insuficiența specificațiilor sunt greșeli frecvente.

Cum se întâmplă în cazul sursei de azot?
7 aspecte de considerat
no-image

Transport și instalare

Există condiții diferite de livrare, în funcție de zona de proveniență a echipamentului, dar mulți furnizori asigură transportul la sediul utilizatorului final, o variantă practică pentru toate părțile. Mărimea, tipul, configurația și amploarea ambalajului au impact asupra costurilor de instalare. În plus, pentru unitățile mai mari poate fi necesară asamblarea pe teren, inclusiv instalarea platformelor de acces pentru întreținere și fundații. Componentele mari ale echipamentului pot necesita montarea pe un piedestal de beton, folosind plăci de bază.

Alți factori ce pot afecta costul de instalare includ asamblarea pe teren a echipamentului principal, accesorii instalate separat, conducte și cabluri de interconectare, capacitatea macaralei și supravegherea furnizorului. Costul unei construcții pentru găzduirea echipamentelor, inclusiv permisele de construcție, întreținerea internă, costurile macaralei, încălzirea, răcirea, izolarea, trebuie să fie incluse, dacă este cazul. Nivelurile de zgomot și costurile pentru reducerea zgomotului pot, de asemenea, afecta decizia de a realiza o construcție locală.

Servicii și formare profesională

Costul asistenței tehnice ar trebui inclus în evaluare. Poate include instalarea și punerea în funcțiune, în timp ce costul serviciilor poate fi o sumă forfetară sau conform tarifelor din programul de servicii al companiei. Instruirea poate fi efectuată pe teren, la unitatea de producție sau la sediile alese.

Piesele de schimb includ componentele necesare pentru instalare și punere în funcțiune, plus piese de întreținere pentru funcționarea normală și piese de schimb de capital major, cele din urmă fiind stabilite de clientul – utilizator final, în funcție de localizare, acces și timp de livrare pentru piese, dar și a perioadei de nefuncționare acceptabile a echipamentului și a instalației în ansamblu.

Costuri energetice

Reprezintă una dintre cele mai mari componente în structura costului total. Este important să se înțeleagă profilul complet de performanță, cum ar fi punctul de funcționare garantat, punctele de reducere, proprietățile aerului și condițiile ambientale. De asemenea, trebuie luate în considerare condițiile de pornire și oprire.

Debitul specificat este un factor important în procesul de evaluare și trebuie să corespundă specificațiilor. Compresoarele de aer vor avea un debit standard livrat către proces, stabilit prin specificație sau de către clientul – utilizatorul final, deși pot fi utilizate și alte standarde, atât timp cât baza este definită.

Parametrii care definesc costul energiei și punctele de funcționare, ce urmează să fie evaluate, ar trebui să fie definiți în documentele de solicitare a ofertelor, astfel încât furnizorii să poată optimiza selecția echipamentelor. Analiza costurilor ar trebui să ia în considerare și factori cum ar fi necesarul de aer extern sau de gaz pentru purjare sau etanșare, aerul pentru instrumente, lichidul de răcire și energia consumată de sistemele auxiliare. 

Alimentele și aerul comprimat sunt la fel
Cum așa?
no-image

Fiabilitate și mentenanță

Capacitatea compresorului (sau a altui echipament) de a produce un debit mai mare sau mai mic este o caracteristică importantă și este necesar a fi considerată dacă există posibilitatea unei cerințe viitoare în acest sens. Utilizatorii finali vor solicita, în general, ca echipamentul să funcționeze pentru perioade lungi de timp fără a fi oprit pentru întreținere.

Toate echipamentele necesită întreținere periodică pentru a asigura fiabilitate și performanță. Este necesară compararea programului de întreținere și a programului de piese recomandat, precum și impactul financiar al contractelor de servicii de aprovizionare față de contractele de servicii ale furnizorilor.

Costul de a face afaceri

Evaluarea costului total de viață al echipamentului ar trebui să includă și costul relativ de a desfășura activități economice. Factorii care pot influența acest aspect sunt coordonarea proiectării, promptitudinea și acuratețea documentației furnizorului, asigurarea și inspecția calității, livrarea și costurile de deplasare, condițiile comerciale pre-negociate. Alianțele, parteneriatele, dezvoltarea de proiecte și specificații standard, precum și relațiile de lucru și de încredere consolidate în timp pot minimiza toate aceste costuri.

Indiferent de echipament, toate părțile implicate în proiectarea și implementarea unui proiect ar trebui să fie capabile să justifice creșterea costului de capital dacă pot fi demonstrate economii globale ale costurilor ciclului de viață.

Drumul de la cost la profit
Prin mentenanță?
no-image

Prețul mic de achiziție nu înseamnă un cost scăzut.

Obiectivul principal al unei echipe sau organizații de proiect de succes este acela de a adăuga valoare pentru clientul său. Comunicarea între utilizatorul final, contractor și furnizor este de o importanță capitală. Puneți întrebări. Toate întrebările sunt importante atunci când se evaluează cheltuielile de capital pentru a sprijini obiectivele economice ale proiectului.

Compressed Air & Gas Institute este vocea unită a industriei aerului comprimat, din SUA și servește ca autoritate imparțială în domeniul tehnic, educațional și în alte domenii care afectează furnizorii de echipamente de aer comprimat și gaze și clienții acestora. Materialul CAGI pe larg îl găsiți aici.

Foto @Pexels.com, @Unsplash.com.

Lasă un comentariu

Adresa ta de mail nu va fi publicată nicăieri

Copyright © 2024